Om onderbrekingen in jouw productieprocessen te vermijden, is het cruciaal om te weten waar kritische middelen zich bevinden, zoals machines, transportmiddelen en werktuigen. Toch is het in de praktijk niet eenvoudig om een goed overzicht te krijgen van dergelijke assets.

Onze barcode- en RFID-ondersteunde software IDasset® laat toe om jouw activa snel en correct te registreren, inventariseren en beheren, en dat over verschillende locaties heen. De oplossing toont meteen of jouw materiaal beschikbaar is op een welbepaalde plaats. Vooral door middel van gebruik van RFID tags, labels en de juiste RFID-readers kan in combinatie met de IDasset Smart Edge-oplossing, een inventarisatie vele malen sneller uitgevoerd worden.

Via een degelijk assetbeheer is het niet alleen mogelijk om de zichtbaarheid en de juistheid van jouw beschikbaar materiaal te garanderen, het laat ook toe om het gebruik ervan te optimaliseren en de operationele kosten te verlagen.