Stel patiëntenveiligheid centraal

De zorg over uw patiënten is een grote verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat u patiënten eenduidig kunt identificeren op elk moment van hun behandeling. Automatische identificatiesystemen helpen om menselijke fouten van medewerkers uit te sluiten.

Ideaal voor de healthcare is het gebruik van identificatielabels en polsbandjes, voorzien van een barcode of RFID (Radio Frequency Identification). Die kunnen het aantal fouten bij het toedienen van medicatie, bloedtransfusies en chirurgische ingrepen drastisch verminderen. Verder verlaagt het papierwerk en verhoogt de productiviteit van uw medewerkers, omdat ze minder manuele checks moeten doen.

Daarnaast bieden we oplossingen voor dwaaldetectie en -preventie. Hierbij geven we elke  bewoner een kleine zender (RFID-tag) mee en bewaken we uitgangen via deurcontrollers. Probeert een medewerker buiten te raken, dan gaat een alarm af. We kunnen er zelfs voor zorgen dat uw medewerkers bij een alarm de naam en een foto van de bewoner kan zien.

Referenties

Talk to an expert

Wim Verduyn, Business Development Manager

Als het over de gezondheidssector gaat, is Wim uw beste gesprekspartner. Hij kent de werking van een gezondheidsinstelling door en door en kan op uw werkvloer snel de vinger leggen op eventuele verbeterpunten. Contacteer Wim voor patiëntveiligheid, personeelsveiligheid, asset management, tracking & tracing enz.

Informatie i.v.m. maatregelen rond Corona virus


PHI DATA heeft de snel veranderende situatie met het Coronavirus nauwlettend gevolgd. We houden ons aan de richtlijnen van de Belgische regering en hebben doortastende maatregelen genomen om de veiligheid van onze werknemers, klanten en partners te verzekeren.