Analyse & advies

 

Onze professionals gaan in de voorbereidingsfase samen met u op zoek naar de beste oplossing. 

U kan in deze fase reken op de volgende diensten:

  voor Auto-ID-projecten

  voor etiketteer- en printingprojecten

  WiFi consultancy   Printing & etikettering consultancy
  Advies rond mobile & scanning   Advies rond etiketteersoftware
  Advies rond RFID   Advies rond RFID printing

 

Bovendien kan met een Proof of Concept uw oplossing op kleine schaal geïmplementeerd worden. Tijdens de systeemanalyse wordt de beste manier bepaald voor de integratie van de gekozen oplossing. 

Projectmanagement vindt gedurende het gehele project plaats.