Uniforme etikettering van chemische stoffen dankzij de EU-GHS-norm

Wat betekent het Globaal Harmonisatie Systeem (GHS) voor Europese chemiebedrijven?

Doordat er verschillende regionale systemen bestaan om chemische stoffen bij handel en transport te classificeren en te etiketteren, moeten chemische bedrijven per afzetmarkt hun etikettering aanpassen om boetes en inbeslagnames te voorkomen. Het gevolg is dat een stof in US als ‘extreem giftig’ werd betiteld, terwijl dezelfde stof in de EU als ‘licht giftig’ werd aangegeven.GHS symbolen

De EU-norm moet ertoe bijdragen dat chemische stoffen wereldwijd op dezelfde manier worden geïdentificeerd, geclassificeerd en geëtiketteerd. De invoering van deze norm verschilt wereldwijd van land tot land en ook afhankelijk van het type product is de invoeringsdatum verschillend. Dit betekent dat voor sommige producten de nieuwe GHS norm sinds 1 December 2010 van kracht werd.

De Europese invoering van GHS betekende dat etiketteersystemen van chemische bedrijven in Europa de volgende wijzigingen moesten ondergaan:

  • Hazard-en Precautionary-aanduidingen (respectievelijk gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen) vervangen volgens de nieuwe GHS-norm (Verordening 1272/2008 (CLP)) de Risk- en Safety-aanduidingen van de Stoffenrichtlijn (Richtlijn 67/548 (DSD) en 1999/45 (DPD)).
  • De wet vereist minimale etiketafmetingen van de pictogrammen ten opzichte van de verpakkingsinhoud.
  • EU-GHS introduceert de signaalwoorden 'danger' voor de meest gevaarlijke categorie binnen een klasse en 'warning' voor de minder gevaarlijke categorie binnen die klasse.
  • De oude pictogrammen met oranje achtergrond worden vervangen door nieuwe pictogrammen in een rode ruit. Het is niet langer toegestaan om zwarte ruiten te gebruiken of om voorgedrukte rode ruiten leeg te laten.

Dit heeft als gevolg dat de labelprinters 2 kleuren labels dienen te produceren of voorbedrukte labels met rode ruiten op de printers aanwezig moeten zijn. Gezien de labels aan zeer agressieve omgevingen worden blootgesteld maar altijd leesbaar dienen te zijn is thermisch printen de meest aangewezen technologie, echter meerkleuren printing is voor thermische printers geen standaard gegeven.

Hoe kunnen we dan wel een 2 kleuren label ter beschikking stellen?  Advies, software en hardware nodig? PHI DATA® biedt een oplossing voor alle formaten van labels die aan de EU-GHS-norm voldoet.

Contacteer ons nu (0495/30.62.47 of rvc@phidata.be) voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.


Zie ook onze video op de PHIDATA TUBE