IDasset®: een inventarissysteem voor fixed assets

Tegenwoordig is er steeds meer nood aan een nauwkeurige opvolging van activa (assets), gaande van kantoormeubilair, informaticamateriaal, wisselstukken, werktuigen en zelfs kunstwerken. De redenen daarvoor zijn:

 • Naleving van boekhoudkundige principes en afschrijving
 • Controle om verlies en diefstal te voorkomen
 • Optimaal gebruik van ruimte en materiaal
 • Algemeen kostenbewustzijn
 • Controle van de staat waarin het materiaal zich bevindt
 • Wettelijke naleving van inspectie-intervallen

IDasset® in 3 stappen

1. Creëren van de assets

Typisch worden assets geïdentificeerd met een nummer, maar ook andere informatie kan bepaald worden, zoals:

 • Serienummer
 • Itemnummer
 • Itemcategorieën
 • Eigenaar
 • Inspectieperiode
 • Inspectie-interval
 • Status

Assets kan u met een webapplicatie of op een mobiel toestel aanmaken, of u importeert ze vanuit een ander systeem. Het unieke assetnummer verschijnt op een voorgedrukt etiket in een normaal leesbare vorm, in een 1D- of 2D-barcode of als UHF RFID. Het afdrukken en/of programmeren van de etiketten maakt ook deel uit van IDasset®.

 


2. InventariserenIDAsset inventarisatie

Alle assets worden met een mobiel toestel gelokaliseerd. Na het scannen van de plaats moet men alle aanwezige assets scannen.
Het toestel toont vervolgens de verschillen met de vorige inventarisopname (ontbrekende of bijkomende as-sets). Deze handeling kan u ook offline uitvoeren. U hebt dus geen wifi- of 3G-verbinding nodig tijdens de inventaris.
Met het mobiele toestel kan u ook de verplaatsing van assets naar een andere locatie registreren zodat u steeds up-to-date blijft.

 


3. Rapportering

De IDasset® website laat u toe de locatie van alle assets te raadplegen, alsook de datum van de laatste inventaris of verplaatsing, en de status en historiek van elke individuele asset. Zoekcriteria zijn gebaseerd op gebouw, lokaal, categorie, item, eigenaar, status enz. U kan deze gegevens ook exporteren naar andere systemen om bv. in de boekhoudsoftware te verwerken.

 


IDasset® beschikbaar in SaaS

IDAsset kan op uw server geïnstalleerd worden, maar is ook beschikbaar on-line. U hebt enkel een mobiel toestel nodig met een geïntegreerde barcode- of RFID-lezer en een 3G-verbinding en u kan beginnen werken!