Patiëntidentificatie

Zorg voor de veiligheid van uw patiënten en vermijd financiële schade

Het kunnen identificeren van patiënten op ieder moment van de behandeling is een van de belangrijkste elementen van patiëntveiligheid, aangezien het essentieel is voor zorgverleners om de juiste zorg te kunnen geven. Dat is de reden waarom steeds meer ziekenhuizen kiezen voor automatische identificatiesystemen om mogelijke menselijke fouten te voorkomen.

Het gebruik van identificatielabels en polsbandjes met barcode of RFID (Radio Frequency Identification) biedt niet alleen een aanzienlijke verbetering van de veiligheid van de patiënt: het vermindert medicatiefouten, bloedtransfusiefouten, chirurgische fouten, enz. Daarnaast verhoogt het ook de productiviteit van medewerkers dankzij een lagere kans op menselijke fouten en minder papierwerk.