Essensium Positioning System (EPS)

EPS of Essensium Positioning System is een lokalisatiesysteem met hoge precisie dat deel uitmaakt van ons aanbod aan RTLS-oplossingen.

EPS laat toe om plaatsbepalingen te doen waar gps en Wi-Fi systemen het laten afweten: onder moeilijke omstandigheden, op de werkvloer en op bedrijfsterreinen, zowel in de productie, logistiek als in andere sectoren. Met het systeem kan in real time de positie worden bepaald van machines, transportmiddelen, goederen of personen tot op 50cm nauwkeurig.

Collision Warning

Daardoor weten bedrijven niet alleen of iets of iemand ter beschikking of aanwezig is, maar ook exact waar die materialen of mensen zich bevinden. Die nauwkeurige en permanente plaatsbepaling voorkomt fouten en incidenten of beperkt de gevolgen ervan. Zo kan het systeem weergeven welke bewegingen pallets maken, waarschuwen als twee vorkheftrucks dreigen te botsen, en tot op minder dan een halve meter weergeven waar equipment en/of personen zich bevinden, ook wanneer de zichtbaarheid nul is door bijvoorbeeld een brand.

EPS is gebaseerd op een gepatenteerde, continue afstandsmeting tussen de actieve mobiele nodes, voor objecten of personen, en verschillende vaste nodes die geïnstalleerd zijn op het terrein. Deze afstanden worden gecombineerd door een lokalisatieserver om de positie te berekenen. Het systeem heeft slechts een beperkte hoeveelheid infrastructuur nodig om objecten of personen op een terrein te kunnen traceren.

 

SafeTrack™: het inschakelen van Collision Warning Systemen voor voertuigen en voetgangers

Het SafeTrack™ Safety Assistance Systeem gebruikt het EPS systeem van Essensium voor een combinatie van voertuigpositionering en inter-voertuig bepaling voor het voorkomen van botsingen.

Safety is productivity. The reduction of collision or near-miss incidents between handling equipment increases the safety of the work environment. And a safe workplace avoids downtime due to incidents and thus increases productivity.

De site operator kan veilige afstanden bepalen voor de verschillende voertuigen en locaties. Een hoorbaar alarm en visuele indicator in de cabine waarschuwen de voertuigoperatoren wanneer ze een veilige afstand overschrijden. Het systeem biedt aanzienlijke voordelen wat betreft veiligheid van het personeel en verhoogde productiviteit.

Door personeeltags toe te voegen wordt de oplossing nog relevanter, doordat voertuigbestuurders verwittigd worden wanneer een voetganger te dicht bij het voertuig komt.

Voordelen:

  • Verhoogde veiligheid en productiviteit
  • Minder uitval en verlaagde kosten
  • Mogelijkheid om zowel voertuigen als personen te volgen voor extra veiligheid
  • Hybride oplossing met meerdere lagen redundantie voor een feilloze werking

Bekijk de video hier.