Privacyverklaring

PHI DATA® hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PHI DATA® houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Als PHI DATA® nv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

PHI DATA® nv

Heide 11

1780 Wemmel

privacy@phidata.be

Welke informatie verzamelen we?

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie
 • Postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Bedrijfsgegevens (postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, fax, BTW-nummer en/of ondernemingsnummer)
 • Informatie i.v.m. uw inschrijvingen voor onze activiteiten/evenementen
 • Elke andere informatie die u vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website en/of gestelde vragen)
 • Anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de PHI DATA®-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de PHI DATA®-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
 • Datum waarop deze gegevens door ons werden geregistreerd en hun bron

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om met u te kunnen communiceren wanneer u ons een vraag stelt
 • Om u op de hoogte te houden van relevante informatie in verband met uw deelname aan onze events, opleidingen of commerciële acties
 • Om u mailings te kunnen sturen waarvoor u zich hebt ingeschreven.
 • Om u te kunnen contacteren voor de promotie van onze producten en/of diensten.
 • Om u te contacteren wat betreft evaluaties van diensten, producten, opleidingen of events van PHI DATA®
 • Om de inhoud van onze website te optimaliseren
 • Voor het naleven van onze boekhoudkundige verplichtingen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het telefonisch contact leggen

Verwerking persoonsgegevens tijdens opdrachten

Indien aan onze consultants in opdracht van een klantenproject specifieke persoonsgegevens rechtstreeks of onrechtstreeks werden toevertrouwd, dan zullen onze consultants zich alleen toegang verschaffen tot deze persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hun toevertrouwde opdracht. De gegevens waarvan zij kennis hebben genomen, zullen alleen aan anderen (collega’s) worden toevertrouwd in de mate dat dit voor de uitvoering van hun opdracht noodzakelijk is. Onze consultants zullen de toegangscodes en/of wachtwoorden om zich toegang tot mogelijke persoonsgegevens te verschaffen nooit kenbaar maken aan externe partijen zonder de opdrachtgever hierover in te lichten. We adviseren onze klanten om de wachtwoorden die mogelijk toegang bieden tot persoonsgegevens ook regelmatig te wijzigen.

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

We zullen uw gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

 

Welke rechten hebt u en hoe kan u deze uitoefenen?

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PHI DATA® nv, Heide 11, 1780 Wemmel of via access@phidata.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uiteraard kan u zich daarnaast ook richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.

Cookies


Net als vele anderen maken ook wij bij PHI DATA® gebruik van Cookies. Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor u als bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te verbeteren naar de toekomst. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

Waarom gebruiken wij cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Welk type cookies gebruiken we?

Wij gebruiken webanalytics diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Om deze diensten te kunnen gebruiken worden via onze website cookies geplaatst door Google. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens hen verwerken. Wij hebben hier echter geen invloed op. Weet dat de verzamelde informatie wel zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt dan ook niet meegegeven. Meer informatie kan u hierover terugvinden in de privacy policy van Google.

Links naar andere websites

PHI DATA® nv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.phidata.be door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van onze website. Een link naar een website kan niet aanzien worden als een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

PHI DATA® nv kan haar privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. De laatste versie is steeds te raadplegen op onze website en belangrijke wijzigingen worden ook via andere courante communicatiekanalen gecommuniceerd. Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben, in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacybeleid.

Aanvaarding

Door de website te bezoeken of gebruik te maken van PHI DATA® nv producten of diensten, aanvaardt u alle bepalingen van dit privacybeleid en cookiereglement en stemt u ermee in dat PHI DATA® nv uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.