Terug naar de filter

Match/Smatch - Een betrouwbare Wi-Fi-oplossing voor de bevoorrading van de MATCH- en SMATCH- supermarkten

MATCH, onderdeel van de onafhankelijke Belgische groothandelsgroep Louis Delhaize/Cora, telt ongeveer 50 supermarkten in België en 13 in Luxemburg. Ook de SMATCH-supermarkten maken onderdeel uit van de groep, waardoor het totaal aantal winkels in de Belux oploopt tot 150.
De supermarkten stralen het gevoel van een buurtwinkel uit, waar men snel boodschappen kan doen. Daarnaast legt MATCH ook de nadruk op verse producten. Het is dus volstrekt logisch dat de aanvoer van producten in de rekken een centrale plaats inneemt in het logistieke proces van de winkels.

Webapplicatie om bevoorrading te vereenvoudigen

MATCH heeft een bevoorradings-systeem ontwikkeld op basis van
mobiele terminals die in verbinding staan met een Wi-Fi-netwerk. Deze oplossing optimaliseert het voorraad-beheer van de Belgische en Luxem-burgse supermarkten en vereenvoudigt de inventaris. Wanneer een artikel bijna uitverkocht is, kan het personeel van de supermarkt een nieuwe voorraad aanvragen bij de aankoopcentrale door de barcode van het gewenste product te scannen. Maar het systeem gaat verder dan dat: wanneer het aantal verkochte artikelen een vooropgestelde grens overschrijdt, wordt automatisch aangeraden de voorraad aan te vullen. Het systeem werkt op basis van een webapplicatie die door MATCH zelf ontwikkeld is. Voor het beheer en het onderhoud van het materiaal dat aan die applicatie verbonden is, doet MATCH al vijf jaar een beroep op PHI DATA. Als integrator, adviseert ze MATCH bij de keuze van mobiele terminals; verzorgt het onderhoud, de parametrisatie en de reparatie; heeft het Wi-Fi-antennepark geïnstalleerd en volgt de goede wer-king daarvan op.

Selectie en implementatie van de meest geschikte mobiele terminals

MATCH vervangt elke drie tot vier jaar alle mobiele terminals die gebruikt worden om de voorraad te beheren.
Op basis van een gedetailleerd lasten-boek adviseert PHI DATA het bedrijf bij de keuze van de apparaten die het beste overeenstemmen met de behoef-ten op het vlak van kosten, ergonomie en autonomie. Eens de keuze gemaakt is, voert PHI DATA de parametrisatie van de toestellen uit en test het de oplossing aan de hand van een piloot-project dat in twee winkels uitgevoerd wordt, waarvan één in Vlaanderen en één in Wallonië. Tijdens het voorjaar van vorig jaar selecteerden MATCH en PHI DATA de Motorola MC 55A0.

PHI DATA implementeerde daarna om en bij de 500 toestellen in de 150 filialen van MATCH en SMATCH in België en Luxemburg. Deze laatste fase moest in een tijdspanne van anderhalve maand afgerond worden om een zo beperkt mogelijke overlast te veroorzaken in de supermarkten. Om dat te doen versterkte PHI DATA zijn teams en werkte het bedrijf acht tot tien winkels per dag af. Vrijdagen en verlofdagen werden vermeden, omdat dit vaak de drukste dagen voor super-markten zijn.


Problemen binnen één dag opgelost

PHI DATA biedt de gebruikers van de mobiele terminals een rechtstreekse ondersteuning. Als ze vragen hebben over de werking of de parametrisatie kunnen ze contact opnemen met de support bij MATCH. Als er echter een toestel opnieuw geconfigureerd moet worden of in panne gevallen is,
vervangt PHI DATA het de dag nadien. Om dat te kunnen doen, staat PHI DATA direct in contact met elke supermarkt, waardoor MATCH zich niet hoeft bezig te houden met de dispat-ching en de interventies dus sneller kunnen verlopen. PHI DATA repareert de terminals in samenwerking met Motorola. Dankzij de jarenlange samenwerking tussen beide bedrijven zijn een snelle service en een hoog-staande kwaliteit gegarandeerd.

De laatste rol die PHI DATA voor dit project speelt is het beheer van de Wi-Fi-backbone. Er zijn maar weinig interventies nodig voor het Motorola-materiaal: slechts een tiental van de 250 geplaatste antennes moeten elk jaar vervangen worden. PHI DATA neemt indien nodig ook de herinrichting van een supermarkt op zich om een betere Wi-Fi-ontvangst te garanderen in de rekken.

Klant:

Supermarktketen Match - www.supermarche-match.be

Uitdaging :

  • Beheer Wi-Fi-infrastructuur: mobiele terminals en Wi-Fi-antennes
  • Installatie en opvolging in 150 Belgische en Luxemburgse supermarkten van MATCH en SMATCH

Oplossing :

  • Selectie, test, parametrisatie en implementatie van 500 mobiele Motorola MC 55A0 terminals in MATCH- en SMATCH-filialen
  • Snelle interventies en vervangingen (D+1) in samenwerking met leverancier Motorola, om de gemoedsrust van MATCH te garanderen

Resultaat :

  • Aankoop van de mobiele terminals die het best overeenstemmen met de behoeften van MATCH, onder de beste voorwaarden
  • Hoge graad van betrouwbaarheid van het materiaal
  • Compatibiliteit van het Wi-Fi-materiaal met de webapplicatie die ontwikkeld werd door MATCH

“PHI DATA is voor ons de ideale partner gebleken. Hun ervaring met draadloze netwerken in industriële
omgevingen en de mogelijkheden die ze bieden om het gebruik van terminals te optimaliseren voor de inzameling van gegevens kwam ons goed van pas. Daarnaast heeft PHI DATA ervoor gezorgd dat de integratie in onze
bestaande infrastructuur in alle filialen flexibel, foutloos en zonder verstoring van onze activiteiten is verlopen.”
Dhr Gallois, IT & Logistics Directeur bij MATCH

 

 

 

 

 

Download in PDF