Terug naar de filter

DB Schenker - Scanoplossing biedt DB Schenker solide registratiebasis voor efficiënte foodlogistiek

Kunnen beschikken over accurate en real-time data is zeker voor DB Schenker in Willebroek een absolute noodzaak. Binnen het imposante distributiecentrum van bijna 100.000 vierkante meter en 90.000 DB Schenkerpalletplaatsen zijn onder leiding van Geert Vanderoy, Branch Manager Willebroek, twee projecten gaande. “Aanvullend aan de SAP WM-implementatie, nemen we stapje voor stapje zes mobiele oplossingen van PHI DATA en Honeywell in gebruik. De complexiteit in de foodketen is dusdanig groot, dat we afhankelijk zijn van goede betrouwbare scanners.”

Het enorme magazijn in Willebroek is volledig ingericht als food warehouse van waaruit DB Schenker voor meerdere klanten in de Benelux de distributie verzorgt. En juist omdat het de logistiek van voedingsproducten betreft is een accurate en efficiënte tracking en tracing van de goederen van groot belang. Maar waar bedrijven sinds 2004, in het kader van de General Food Law, gedwongen zijn om binnen een beperkte tijd aan te kunnen geven waar artikelen zich in de keten bevinden, zijn het vandaag de dag de opdrachtgevers die strenge eisen stellen.

Strenge traceabilityeisen

De traceabilityeisen nemen toe, hand in hand met een grotere complexiteit. Vanderoy legt uit wat dit voor DB Schenker betekent: “Alle artikelen zijn voorzien van SSCC-labels, volgens de richtlijnen van onze klanten. Het goed verwerken van die producten moet heel nauwkeurig gebeuren. Zelfs in het geval van een standaard supermarktproduct moeten we de pallet pakken met het juiste product, de juiste productdatum en de correcte ‘best before date’. Het systeem bepaalt of we de producten pakken die nog 120 dagen goed zijn of 90, dat kan per klant verschillen. Zonder scannen zijn we hiertoe niet meer in staat.”

Met de verwijzing naar ‘het systeem’ doelt Vanderoy op de combinatie van de handterminals, de ringscanners en de computerschermen op de orderverzameltrucks enerzijds en het SAP warehouse management systeem anderzijds. De door PHI DATA aangeleverde scanoplossingen van Honeywell sluiten volgens Van Hoof naadloos aan op het WMS dat nu in Willebroek wordt uitgerold. Zowel de ingebruikname van de scanapparatuur als de implementatie van het nieuwe systeem waarmee DB Schenker het magazijn aanstuurt gebeurt in fasen. Van Hoof verwacht dat de beide implementaties in het eerste kwartaal van 2015 zijn afgerond.

‘Scanners bepalen afleverkwaliteit’

Het zijn de logistieke operaties voor grote supermarktketens die de meeste eisen stellen aan de scanoplossingen en het warehousesysteem. “Picking is onmisbaar wanneer een grote supermarktketen een speciale actie heeft. Producten kunnen er aan de buitenkant hetzelfde uitzien, maar misschien is er een actieproduct in de dozen verwerkt. Het is dan de informatie die de scanner aan de orderpicker doorgeeft die bepalend is voor onze afleverkwaliteit.”

In het continue streven naar een hogere afleverkwaliteit en productbeschikbaarheid is de combinatie van de scanapparatuur van Honeywell en SAP absoluut leidend. Waar er bij de orderpickactiviteiten in het verleden een groot vertrouwen was in het inzicht van de magazijnmedewerkers, is deze kennis nu gedigitaliseerd. “Het werk werd te complex. Door de handelingen met een scanner uit te voeren beschikken we over meer informatie die bovendien in ons systeem is opgeslagen.” De specifieke eisen die een klant stelt zijn zodoende door elke werknemer in het DC in Willebroek op te volgen. “We leggen deze eisen vast en ze verschijnen op de scanners. Bijvoorbeeld dat een pallet voor klant X maximaal 1 meter 20 hoog mag zijn”, aldus Vanderoy. “Maar het belang van scannen geldt minstens zo sterk voor eventuele terughaalacties, op verzoek van de producent.”

Keuze voor PHI DATA

De zoektocht naar betrouwbare scanapparatuur duurde maar kort, erkent de Branch Manager Willebroek. “De kwaliteit van de Honeywell producten en de service die PHI DATA biedt is goed en waarderen we erg. Ze geeft bovendien goede ondersteuning bij het nemen van beslissingen over de beste en fijnste manier van orderpicken.” Aanvullend daaraan heeft DB Schenker ook de mening van haar werknemers laten meewegen bij de keuze voor de scanapparatuur. “Eén van de verzamelmethoden die we hebben overwogen was voicepicking. Maar daar was ons personeel absoluut niet voor te vinden, ze werken in teams en wilden ook goed onderling met elkaar blijven communiceren.” Tijdens het orderpicken de handen vrij hebben was wel een vereiste. “PHI DATA adviseerde ons om een ringscanner te gebruiken. Die is via bluetooth verbonden met een dragertje om de pols dat is voorzien van knoppen om picks mee te bevestigen. Het vragenpad voor de orderverzamelaars is vanuit het WMS afkomstig.” Ook heftruckchauffeurs gebruiken een PDA voor het scannen van elke individuele pallet bij het laden van vrachtauto’s.

Vanderoy is goed te spreken over het snelle handelen van PHI DATA aan het begin van het implementatietraject. “We merkten nog bij de opstartfase dat enkele scanners uitvielen. Dus ik riep ‘brand’ en ze stonden er direct. Het bleek om iets kleins te gaan in de instellingen en sindsdien werkt de apparatuur erg goed. Het was fijn om zo’n snelle reactie te zien.”

‘Vastleggen van klantgerichte handelingen’

Inmiddels zijn er in Willebroek bij DB Schenker zo’n 50 Honeywell scanners in gebruik, inclusief de schermen die op de orderpickers zijn bevestigd. Ze hebben, in combinatie met het WMS al voor een efficiëntere situatie gezorgd. Toch wil Vanderoy benadrukken dat het DB Schenker vooral te doen is om het verbeteren van de kwaliteit van de logistieke handelingen. “Uiteraard hebben we wat tijdwinst geboekt, maar de verbeterde afleverkwaliteit is belangrijker. We hebben meer zicht op wat we binnenkrijgen, wat we opslaan, wat we verzamelen en wat we uitslaan. Dat helpt onze orderpickers, die overigens van oudsher erg klantgericht zijn.” Het klantgericht zijn uit zich volgens de Branche Manager Willebroek in handelingen die het magazijnpersoneel uit eigen beweging uitvoert. Is een doos van een slecht of onleesbaar label voorzien, dan wordt dit vervangen. “Dankzij de scanoplossing zijn we ertoe overgestapt om het vervangen van de labels op te nemen in de registratie. Maar belangrijker is dat we nu makkelijker alle stappen in de keten, met bijhorende data, inzichtelijk hebben gemaakt.” Met een glimlach vertelt hij dat hij er niet aan moet denken dat de scanners niet werken. “Maar snel zie ik dit niet gebeuren, deze digitaliseringsslag biedt ons echt voordelen, een orderregel vergeten is er niet meer bij.” Als een klant aangeeft vijf dozen niet te hebben ontvangen dan kan DB Schenker aantonen welke stappen er zijn gezet en welke scanhandelingen dit bewijs ondersteunen.

Het gebruik van de door PHI DATA geïnstalleerde apparatuur is volgens Vanderoy in de praktijk erg eenvoudig gebleken. “Uiteraard trainen we onze orderpickers voordat ze de scanners gaan gebruiken. Maar het begrijpen van de WMS-structuur van SAP vergt meer aandacht dan het werken met de handterminals, vingerscanners of truckterminals. De meeste concentratie is vereist voor het corrigeren van een fout en welke stappen je dan dient te zetten. Gebruikers kunnen sommige handelingen zelf verrichten, andere hebben we bewust geblokkeerd. Wat we absoluut willen voorkomen is dat we de procesbenadering van het WMS in gevaar brengen.” De menselijke factor is nooit helemaal weg te nemen, beseft de Branche Manager Willebroek. “Maar deze investering heeft er al met al wel toe geleid dat we de procesopvolging beter voor elkaar hebben. En het gebruik van de ringscanners is in de praktijk erg goed en leuk.”

Kwaliteit staat voorop

DB Schenker zet vol in op een zo hoog mogelijke kwaliteit van data. De scanners bieden de logistiek dienstverlener zekerheid en data, ook naar klanten toe. Het intensieve implementatietraject, waarbij tegelijkertijd een WMS als de scanoplossing van Honeywell wordt uitgerold, is in fasen opgesplitst.

Honeywell apparatuur

De apparatuur die DB Schenker in gebruik neemt bestaat uit de volgende oplossingen van Honeywell: heftruckscherm Thor, Ringscanner, mobiele computer Marathon, mobiele handterminal Tecton, Dolphin PDA’s en labelprinters.

Download in PDF