Terug naar de filter

De hygiënespecialist SCA hernieuwt zijn vertrouwen in de LabelEasy-oplossing van PHI DATA

Eerste LabelEasy-klant

In 2011 was SCA Hygiene Products Stembert, producent van papieren hygiëneproducten, de eerste Belgische onderneming die koos voor de LabelEasy-formule. Dat nieuwe concept was toen net gelanceerd door PHI DATA om klanten een allesomvattende oplossing te bieden voor labels.  De LabelEasy-formule heeft talrijke industriële toepassingen en is een 'all-in-one' oplossing die de ononderbroken dienstverlening, levering en productiviteit van bedrijven verzekert. Deze formule voert een vaste prijs per label in en dekt de verschillende fasen van het drukproces. De klant moet dan ook niet langer samenwerken met verschillende leveranciers voor de aankoopfase, de installatiefase, de onderhoudsfase of de opleidingsfase.

 

"De LabelEasy-oplossing beantwoordt aan al onze behoeften, zowel op het vlak van productiviteit als kostenbeheersing."

Fabien Grégoire, financieel directeur bij SCA Hygiene Products

Traceerbaarheid verzekeren

In het kader van dit nieuwe project wil SCA het systeem waarmee labels worden aangebracht (het 'palet') veiliger maken en het besturingssysteem van de twee Print & Apply-machines vervangen. Het hoofddoel van de onderneming is om de traceerbaarheid van haar producten te verzekeren zodat haar klanten kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Daarvoor zocht ze een praktische en doeltreffende oplossing waarmee ze bovendien de productiekosten kon beheersen.

De formule die PHI DATA voorstelde, stelt niet alleen het materiaal beschikbaar gedurende 5 jaar, maar omvat ook de programmatie, de testfases, het onderhoud van de voorzieningen ter plaatse en de levering van de labels. Voor SCA is de levering berekend op basis van het gemiddelde verbruik, wat neerkomt op 1,4 miljoen labels per jaar.

De oplossing van PHI DATA heeft voor SCA drie voordelen: enerzijds zorgt ze ervoor dat de werking en leveringen ongehinderd kunnen doorgaan tijdens de contractperiode, en dat de klant bevrijd wordt van de gewoonlijke zorgen bij het afsluiten van nieuwe contracten, het zoeken naar leveranciers of het uitvoeren van onderhoud. Zo kan hij zich beter concentreren op belangrijke projecten voor de groei van zijn bedrijf. Anderzijds is de formule voordelig omdat ze verschillende kosten voor het drukken van labels bundelt. Ze zorgt voor een betere zichtbaarheid en beheersing van de productiekosten omdat het op voorhand mogelijk is te weten hoeveel elke label precies zal kosten. Als een klant kiest voor LabelEasy, voelt hij bovendien de initiële investering niet, die normaal gezien hoog is in het begin van een dergelijk project. Hij gaat immers meteen over naar OPEX-modus, met een prijs per 1.000 labels.

Ten slotte biedt het contract een zekere flexibiliteit omdat het gebaseerd is op een schatting van het gemiddelde volume labels per jaar, maar er een jaarlijkse korting wordt toegepast die kan leiden tot een aanpassing van de gefactureerde bedragen. Wanneer het contract ten einde loopt, bestaan er verschillende mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld het terugbrengen of opnieuw aankopen van het materiaal waarvan de restwaarde beperkt is.

Langdurige relatie

'Wij willen langdurige relaties opbouwen met onze klanten. Het LabelEasy-project leent zich daar perfect toe: dankzij het project is onze klant immers zeker van een kwalitatieve, onafgebroken, voordelige service in de volgende vijf jaar. Hij moet zich dus niet langer zorgen maken over de netelige labelkwestie en kan zich concentreren op zijn "echte taak", de ontwikkeling van zijn bedrijf,' verklaart Rudi Lambrechts, Business Development Manager bij PHI DATA.

Volgens Fabien Grégoire, financieel directeur bij SCA Hygiene Products, 'heeft onze jarenlange relatie met PHI DATA ons ervan overtuigd de sprong te wagen naar deze nieuwe fase met hen. De LabelEasy-oplossing beantwoordt aan al onze behoeften, zowel op het vlak van productiviteit als kostenbeheersing.'

Download in PDF