Voicetechnologie

In magazijnen gaat het altijd om snelheid en nauwkeurigheid bij de uitvoering van pickopdrachten. Fouten bij de picking kunnen leiden tot verkeerde leveringen en dat verlaagt de klantentevredenheid uiteraard. Een van de technologie-oplossingen die de snelheid en nauwkeurigheid positief kunnen doen evolueren is de spraakherkenningstechnologie of voice picking.

Hoe werkt voice picking?

Een voice picking systeem gebruikt spraakherkenning voor de communicatie tussen magazijnmedewerkers en voice pickingeen Warehouse Management Systeem (WMS). De medewerker heeft een mobiele computer en een headset met microfoon. De gebruiker ontvangt gesproken instructies vanuit het systeem en omgekeerd worden de gegevens die hij inspreekt omgezet in data die naar het WMS verstuurd worden.

Voordelen van voicetechnologie

Doordat de gebruiker enerzijds geen papieren documenten moet gebruiken bij de pickopdrachten en anderzijds ook geen manuele scanner nodig heeft, heeft hij zijn handen en ogen vrij en kan hij zich volledig op zijn werk concentreren. Voice picking laat toe om meer pickopdrachten uit te voeren per uur. De efficiëntie en productiviteit verhogen daardoor aanzienlijk in vergelijking met traditionele picking.

Daarnaast is de nauwkeurigheid bij voice picking hoger dan bij traditionele picking: door het bevestigen van picking via spraak naar het systeem toe worden fouten geminimaliseerd. Bij standaard picking worden fouten vaak pas bij de levering ontdekt en dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. 

Bij het gebruik van spraak bij pickingwerkzaamheden is er minder opleiding nodig voor nieuwe personeel doordat de instructies die men via de headset doorkrijgt duidelijk aangeven waar de operator heen moet om de picking uit te voeren. 

PHI DATA® werkt met topSystem samen, een toonaangevende leverancier van voice oplossingen. Neem vandaag contact met ons op om te weten hoe wij voicetechnologie kunnen integreren in uw processen en om meer te vernemen over onze IDvoice oplossing.