Privacybeleid

Simac PHI DATA® hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Simac PHI DATA® houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als Simac PHI DATA® nv zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Simac PHI DATA® nv
Heide 11
1780 Wemmel
privacy@phidata.be

Welke informatie verzamelen we?

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie
 • Postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail
 • Bedrijfsgegevens (postadres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, fax, BTW-nummer en/of ondernemingsnummer)
 • Informatie i.v.m. uw inschrijvingen voor onze activiteiten/evenementen
 • Elke andere informatie die u vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de website en/of gestelde vragen)
 • Anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Simac PHI DATA®-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Simac PHI DATA®-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
 • Datum waarop deze gegevens door ons werden geregistreerd en hun bron

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om met u te kunnen communiceren wanneer u ons een vraag stelt
 • Om u op de hoogte te houden van relevante informatie in verband met uw deelname aan onze events, opleidingen of commerciële acties
 • Om u mailings te kunnen sturen waarvoor u zich hebt ingeschreven.
 • Om u te kunnen contacteren voor de promotie van onze producten en/of diensten.
 • Om u te contacteren wat betreft evaluaties van diensten, producten, opleidingen of events van PHI DATA®
 • Om de inhoud van onze website te optimaliseren
 • Voor het naleven van onze boekhoudkundige verplichtingen
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het telefonisch contact leggen

Verwerking persoonsgegevens tijdens opdrachten

Indien aan onze consultants in opdracht van een klantenproject specifieke persoonsgegevens rechtstreeks of onrechtstreeks werden toevertrouwd, dan zullen onze consultants zich alleen toegang verschaffen tot deze persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hun toevertrouwde opdracht. De gegevens waarvan zij kennis hebben genomen, zullen alleen aan anderen (collega’s) worden toevertrouwd in de mate dat dit voor de uitvoering van hun opdracht noodzakelijk is. Onze consultants zullen de toegangscodes en/of wachtwoorden om zich toegang tot mogelijke persoonsgegevens te verschaffen nooit kenbaar maken aan externe partijen zonder de opdrachtgever hierover in te lichten. We adviseren onze klanten om de wachtwoorden die mogelijk toegang bieden tot persoonsgegevens ook regelmatig te wijzigen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

We zullen uw gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

Welke rechten hebt u en hoe kan u deze uitoefenen?

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan PHI DATA® nv, Heide 11, 1780 Wemmel of via info@phidata.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uiteraard kan u zich daarnaast ook richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.