Stock Management

  • Diensten- & Nutsbedrijven

Kampt je bedrijf met moeilijk op te volgen voorraden, zoals wisselstukken voor technici, belangrijke verbruiksgoederen en voorraad voor projecten, dan is onze specifieke oplossing voor stock management onmisbaar. Hierbij maken we maximaal gebruik van barcodes en/of RFID-tags om de locaties en de goederen te identificeren. Handterminals registreren elke beweging van de voorraad in real time. Zo laten we medewerkers toe om veel efficiënter te werken en vermijd je tegelijk stockbreuken en onnodige bestellingen.

Omdat elke actie en beweging in de historiek zichtbaar wordt, leent deze oplossing er zich perfect toe om analyses uit te voeren over de verbruiken per project, afdeling of klant.

Contacteer een expert

Kurt Nauwelaerts

Business Development Manager
Kurt specialiseert zich enerzijds in oplossingen op vlak van registratie en inventarisatie van assets en anderzijds – specifiek voor jow magazijn – in WMS en oplossingen voor stockbeheer. Zodra de goederen je organisatie verlaten, zorgt hij met de proof of delivery/proof of collect oplossing voor een traceability tot bij de eindklant. Kurt kent jouw uitdagingen dankzij zijn vele jaren ervaring in de industrie en de logistieke sector. Hij bespreekt ze graag met jou om vervolgens een passend advies te geven.