Asset Tracking & Inventory

  • Diensten- & Nutsbedrijven

Om jouw diensten op een kostenefficiënte manier te verlenen, is een goed zicht op je middelen cruciaal. Dankzij onze Asset Tracking & Inventory oplossing kan je bijvoorbeeld werktuigen en wisselstukken op een zeer doeltreffende manier opvolgen. Zo maak je komaf met het handmatig opvolgen van assets en het bijbehorende tijdverlies.

Met onze oplossing voor Asset Tracking & Inventory IDasset registreert, inventariseer en beheer je jouw middelen op een snelle en correcte manier. Daarbij maak je gebruik van barcodes of RFID en mobiele scanners om data in te voeren. Het resultaat is een optimaal zicht op de locatie en de status van jouw assets.

Voor een nog accurater overzicht van je werkmiddelen raden we je onze realtime oplossing op basis van RFID aan. Via een bijhorend softwareplatform kan je zo assets in real time volgen, beheren en visualiseren. Dat laat je toe om nog sneller en resultaatgerichter diensten te verlenen.

Contacteer een expert

Kurt Nauwelaerts

Business Development Manager
Kurt specialiseert zich enerzijds in oplossingen op vlak van registratie en inventarisatie van assets en anderzijds – specifiek voor jouw magazijn – in WMS en oplossingen voor stockbeheer. Zodra de goederen je organisatie verlaten, zorgt hij met de proof of delivery/proof of collect oplossing voor een traceability tot bij de eindklant. Kurt kent jouw uitdagingen dankzij zijn vele jaren ervaring in de industrie en de logistieke sector. Hij bespreekt ze graag met jou om vervolgens een passend advies te geven.