Asset Tracking & Tracing

  • Overheid & Administratie

Ook wanneer je actief bent in de overheid of administratie is het belangrijk om een goed overzicht te houden over jouw kritische activa. Denken we maar aan informatica- en kantoormateriaal of dossiers. Assets handmatig opvolgen is evenwel een tijdrovende bezigheid, wat knabbelt aan jouw productiviteit. Bovendien hebben sommige medewerkers de neiging te gaan hamsteren om er zeker van te zijn dat ze altijd hun materiaal hebben. Dat verlaagt de beschikbaarheid van jouw middelen.

Ideaal om jouw locatie en de status van jouw activa op te volgen is onze oplossing voor Asset Tracking. Hiermee is het mogelijk om waardevolle assets correct te registreren, inventariseren en beheren, en dat over verschillende locaties heen. Het leger past de technologie bijvoorbeeld toe om wapens die binnenkomen voor revisie op te volgen. Via RFID in combinatie met realtime monitoring zorgen we ervoor dat je activa nog accurater kan traceren, wat jouw operationele efficiëntie nog zal verhogen.

Contacteer een expert

Kurt Nauwelaerts

Business Development Manager
Kurt specialiseert zich enerzijds in oplossingen op vlak van registratie en inventarisatie van assets en anderzijds – specifiek voor jouw magazijn – in WMS en oplossingen voor stockbeheer. Zodra de goederen je organisatie verlaten, zorgt hij met de proof of delivery/proof of collect oplossing voor een traceability tot bij de eindklant. Kurt kent jouw uitdagingen dankzij zijn vele jaren ervaring in de industrie en de logistieke sector. Hij bespreekt ze graag met jou om vervolgens een passend advies te geven.