PHI DATA implementeert Pick-to-Voice bij Volvo Cars Gent

Volvo Cars Corporation telt wereldwijd ongeveer 20.000 werknemers. Volvo bouwt al sinds 1965 auto’s in Gent, in één van de twee hoofdfabrieken van Volvo Car Corporation (de andere bevindt zich in Göteborg, Zweden). 95 % van de productie wordt geëxporteerd. De hoeksteen van de werkorganisatie in de fabriek is teamwerking. De monteurs werken in teams van ongeveer 12 personen. Volgens het principe van zelfbeheer staat het team zelf in voor het opvolgen van de belangrijkste indicatoren (kwaliteit, kost, leveringszekerheid, verbeteringen, veiligheid, medewerkerstevredenheid en milieu).

In dat kader past ook het DAISSY-project (Direct Access Information & Support System), dat gecoördineerd werd door Flanders’ Drive, de competen-tiepool voor de voertuigindustrie in Vlaanderen. Het concept van DAISSY werd door Volvo Cars bedacht en helpt bedrijven uit de automobielsector hun werknemers rechtstreeks en op eenvoudige/snelle wijze vanop de werkvloer toegang te bieden tot diverse computersystemen, om zo hun betrokkenheid te verhogen, en op termijn de productiekwaliteit en productiviteit te verhogen.

Concreet heeft Volvo Cars Gent vanaf 2008 circa 400 DAISSY-toestellen (Intermec CN3 / CN70) in gebruik genomen en vier modules geïmplementeerd: de elektronische rotatiekaart, een kwaliteitsmodule voor het traceren en updaten van kwaliteitsproblemen, een alternatieve trigger voor ANDON-systeem en een logistieke module voor een flexibele materiaalafroep.

Van Pick-to-Light naar Pick-to-Voice

Na de succesvolle implementatie van de vier modules binnen het DAISSY-project, werd ook bekeken of het pickingproces interactiever gemaakt kon worden. Tot voor kort werd er uitsluitend gebruik gemaakt van gedrukte picking-lijsten en Pick-to-Light-methode. Dat houdt in dat er een lamp gaat branden boven de doos waaruit iets gehaald moet worden. Deze werkwijzen waren een eerste stap om de kans op verkeerde pickings te beperken. Het nadeel van een Pick-to-Light is echter de beperkte mobiliteit en de beperkte flexibiliteit (het is relatief duur om een Pick-to-Light enkele meters te verplaatsen of om hem uit te bereiden met extra kisten/dozen).

Wim De Spiegeleer, de verantwoordelijke voor de kwaliteitssystemen in het assemblageproces bij Volvo Cars en de initiatiefnemer van het DAISSY-project, zegt: “We zijn best tevreden over ons Pick-to-Light-systeem, maar houden uiteraard voortdurend in de gaten wat er beter zou kunnen. Omdat een Pick-to-Voice een interactievere werkwijze mogelijk maakt, zijn we met enkele leveranciers rond de tafel gaan zitten om te bekijken wat de mogelijkheden waren. Onze keuze is op PHI DATA gevallen. Daar waren verschillende redenen voor. Ten eerste waren de concurrerende oplossingen niet beschikbaar op de CN3 handheld, die van PHI DATA wel. Gezien we al veel van die apparaten in gebruik hadden, wilden we de Voice-oplossing daar graag op laten draaien. Daarnaast is de software ook heel flexibel, waardoor we de Voice-dialoog zonder interfaces of middleware kunnen aansturen vanuit ons eigen DAISSY-systeem. Zo hoeven we nooit een beroep te doen op externe IT’ers, zoals wel het geval is bij vele andere oplossingen.”

Volvo’s interne IT-afdeling kon in samenwerking met PHI DATA de bestaande Pick-to-Light-aansturing uitbreiden naar Pick-to-Voice, zonder dat daar een volledig nieuw systeem voor geïmplementeerd moest worden. Wat het werkproces zelf betreft had Volvo enkele duidelijke voorwaarden gesteld. De operator moest zichzelf kenbaar kunnen maken, zodat eventuele problemen of fouten gemakkelijk te traceren zijn. Deze vereiste past in de DAISSY-filosofie van het bedrijf, die er onder andere voor gezorgd heeft dat elke werknemer toegang heeft tot de lijst die opsomt welke fouten hij op welk moment gemaakt heeft. Daarnaast moest het systeem ook zorgen voor een bevestiging dat een bepaald voorwerp gepicked werd. Ten slotte moest er een extra stap ingebouwd worden om te controleren of het juiste item wel op de juiste plaats is beland. Om daaraan tegemoet te komen moet de operator een code voorlezen voor het systeem dat registreert wat er gezegd wordt.

“Het grootste voordeel van Pick-to-Voice is dat de foutenmarge nog kleiner is dan bij Pick-to-Light omdat er meerdere controlemomenten ingebouwd zijn. Daarnaast is het ook een heel flexibel systeem: borgingen kunnen van op een bureau bijgesteld worden, en er is heel veel ruimte voor nieuwe functionaliteiten. Omdat het om een uitbreiding van een oplossing ging, bleef de kost ook beperkt,” zegt Wim De Spiegeleer.

“Nadelen waren er niet, groeipijnen wel. Zo hadden de werknemers even tijd nodig om te wennen aan het systeem, en waren er op spraakniveau wel enkele moeilijkheden. Door het systeem wat bij te stellen is dat probleem nu van de baan. Daarnaast waren er ook enkele problemen met de verbinding tussen de draad van de headset en het apparaat zelf, maar daar heeft PHI DATA meteen onderzoek naar verricht, zodat we ook dat op korte tijd hebben opgelost.”

Toekomstmuziek

Doordat de oplossing zo flexibel is, zijn er talrijke mogelijkheden voor uitbreidingen. Zo onderzoekt Volvo bijvoorbeeld een “Assemble-to-Voice” oplossing, waarbij het DAISSY-systeem aan de operator vertelt wat de volgende stap in een proces is. Zo zou Assemble-to-Voice kunnen waarschuwen voor complexe of weinig voorkomende montages, kunnen meegeven wat er zeker gecontroleerd moet worden, hoe een bepaalde montage aangepakt moet worden, enz. Op die manier verwachten we nog kwalitatiever te kunnen produceren.

Deel deze case

Bekijk onze Industrie & Manufacturing oplossingen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe toepassingen

Meer info over onze cases?

Neem dan gerust vrijblijvend contact op met expert Kurt.

Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar info@phidata.be.