Inbound & Outbound Management

  • Industrie & Manufacturing

Op productiesites komen vaak grote hoeveelheden grondstoffen tegelijk binnen. Daarnaast vertrekken er hoge volumes afgewerkte producten. Een passief RFID-leessysteem is de oplossing om snel volledige pallets goederen bij de ontvangst of de verzending uit te lezen. Aangezien dit volautomatisch gebeurt, heb je er geen kostbaar personeel voor nodig. Meegenomen is dat codes ook niet direct zichtbaar moeten zijn.

Deze oplossing versnelt niet enkel de ontvangst en verzending, door de zeer hoge leesratio is het systeem uiterst betrouwbaar. Het volautomatisch leessysteem bied je verder een beter inzicht in de toeleveringsketen. Zo krijg je alle in- en uitgaande goederen per kade in kaart, inclusief het exacte tijdstip waarop ze gepasseerd zijn.

Contacteer een expert

Kurt Nauwelaerts

Business Development Manager
Kurt specialiseert zich enerzijds in oplossingen op vlak van registratie en inventarisatie van assets en anderzijds – specifiek voor jouw magazijn – in WMS en oplossingen voor stockbeheer. Zodra de goederen jouw organisatie verlaten, zorgt hij met de proof of delivery/proof of collect oplossing voor een traceability tot bij de eindklant. Kurt kent jouw uitdagingen dankzij zijn vele jaren ervaring in de industrie en de logistieke sector. Hij bespreekt ze graag met jou om vervolgens een passend advies te geven.